0902490389

Lõi lọc Aqua HQ

Lõi lọc nén Aqua Hàn Quốc và Lõi sợi quấn Aqua

Lõi nén Aqua và Lõi sợi Aqua đạt tiêu chuẩn dùng trong ngành thực phẩm và dược phẩm. Với đủ kích thước dùng trong dân dụng và công nghiệp