0902490389

Màng RO và Vỏ màng RO

Các loại Màng RO dân dụng và Màng RO công nghiệp, bình Pentair composite

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp Màng RO GE, màng RO CSM, Màng RO Dow, Màng RO Vontron, màng RO của Mỹ và Màng RO của Úc dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hotline 08 3910 0189