0902490389

Máy ép bùn khung bản và vải ép bùn

Máy ép bùn khung bản sản xuất tại VN với nhiều kích cỡ phù hợp với nhu cầu và dễ dang tăng công suất khi cần thiết

Vải ép bùn khung bản Polypropylen, vải Press clth Polyester PE dùng với máy ép bùn khung bản. Công ty Môi trường Đông Châu sản xuất và phân phối trên toan quốc. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08 3910 0189