0902490389

Túi lọc FSI và Bình lọc FSI lọc chất lỏng

Túi lọc PE FSI và Bình lọc túi FSI inox, bình lọc nhựa FSI

Túi lọc PE FSI lọc thực phẩm, lọc nước sạch, lọc nước giải khát. Bình lọc 1 túi FSI và Bình lọc nhiều túi FSI. Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp túi lọc FSI và bình lọc túi FSI LH 08 3910 0189