0902490389

Túi lọc chất lỏng công nghiệp

Các loại túi PE, túi PP và Túi vải NMO hay túi vải dệt Nylon mesh

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp tất cả các loại túi PE, Túi lọc PP và Túi NMO kích thước chuẩn dùng trong công nghiệp hoặc túi may. Túi lọc FSI, Túi lọc Universal, Túi lọc Parker, Túi lọc Eaton đạt tiêu chuẩn dùng trong ngành thực phẩm và dược phẩm