0902490389

Giấy lọc công nghiệp và Giấy lọc Phòng thí nghiệm

Giấy lọc cuộn lớn MGPT và giấy lọc MGPP dùng lọc chất lỏng, lọc căn công nghiệp. Giấy lọc tròn, giấy lọc miếng dùng lọc hóa chất, lọc trong Phòng thí nghiệm

Giấy lọc công nghiệp MGPP và Giấy MGPT. Giấy lọc PTN Whatman, giấy lọc Newstar dùng lọc hóa chất trong PTN