0902490389

Sản phẩm Lọc chất lỏng Công nghiệp

Các loại lõi lọc, túi lọc, vải lọc, giấy lọc dùng lọc chất lỏng như lọc bia, lọc sữa, lọc nước ngọt, lọc nước trái cây, lọc thuốc, lọc vacxin, lọc nước sạch...

Túi lọc chất lỏng công nghiệp của Singapore. Lõi lọc chất lỏng Graver, Purolator, Maxtec Mỹ và Lõi lọc CSM, Aqua Hàn Quốc. Giấy lọc phòng thí nghiệm và giấy lọc công nghiệp

Tin mới nhất

Tin tức