0902490389

Lõi lọc than hoạt tính CTO và Maxtec

Lõi than Maxtec va CTO 10 inch, 20, 30 inch

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối Lõi lọc than hoạt tính của Mỹ Maxtec và Lõi than hoạt tính Đài Loan CTO. Lõi than hoạt tính dùng lọc nước sạch và nước tinh khiết trong dân dụng và công nghiệp